Q-Cells kvalitātes kontrole

Rūpīgākā testēšanas programma nozarē

Aizpildiet pieteikumu

  PV KVALITĀTES KONTROLE
  TÜV zīmogs visuzticamākajam

  Qcells ir pirmais un pagaidām vienīgais saules paneļu ražotājs, kas piedalās nozares visaptverošākajā kvalitātes programmā: neatkarīgā sertifikācijas institūta TÜV Rheinland jaunajā ``Quality Controlled PV``.

  Q-Cells nepārtraukti pārbauda savus saules paneļus, kas pārsniedz parasto apstiprinājuma sertifikāciju, pamatojoties uz nākotnes IEC TS 63209 standaru - ``Paplašināto sprieguma testu PV moduļiem``, kā arī uzrauga materiālus un komponentu piegādātājus.

  Ar ``Quality Controlled PV`` no TÜV Rheinland Q-Cells apliecina saules paneļu pastāvīgi augsto drošības un kvalitātes līmeni kā arī nodrošina saviem klientiem augstu elektroeneģijas ieguvi visā darbības termiņā.

  IZTURĪBAS PĀRBAUDES KAS PĀRSNIEDZ STANDARTA NORMAS

  Izstrādājumiem jau ražošanas sākumā un pēc izstrādājuma pielāgošanas ir jāiztur testa apstākļi, kuru pamatā ir nākotnes IEC TS 63209 “Paplašinātais stresa tests”. Maksimālai pārliecībai par saules moduļu uzticamību un ilgu kalpošanas laiku.

  NEPĀRTRAUKTA RAŽOŠANAS UZRAUDZĪBA

  TÜV Rheinland kontrolē Qcells produktu drošību, kvalitāti un uzticamību, veicot ikmēneša uz vietas notiekošās ražošanas pārbaudes.

  AIZSARDZĪBAS
  MATERIĀLI

  TÜV Rheinland kontrolē Qcells produktu drošību, kvalitāti un uzticamību, veicot ikmēneša uz vietas notiekošās ražošanas pārbaudes.

  TÜV PĀRSTĀVJI NEPĀRTRAUKTI UZ VIETĀ

  TÜV Rheinland darbinieki katru mēnesi uzrauga visu ražotņu saules moduļus, ņemot izlases paraugus un pārbauda atbilstību mērījumu procedūrām saskaņā ar kvalitātes kontrolētās PV vadlīnijām.

  1. PAPLAŠINĀTS IZTURIBAS TESTS, PAMATOJOTIES UZ NĀKOTNES IEC TS 63209

  Šī vairāk nekā 40 atsevišķu testu sērija pakļauj saules paneļus visgrūtākajam pārbaudījumam.: pirms tiek sākta sērijveida ražošanu , tad tiek veikta kļūdu izmaiņa neatkarīgi no tā cik maza tā ir, līdz ar to tiek panākti paneļu testi kas nosaka jaunus nozares standartus.

  2. NEPĀRTRAUKTA RAŽOŠANAS
  UZRAUDZĪBA

  Tas ir unikāls šajā nozarē: lai varētu garantēt produkta stabilitāti, tiek regulāri veiktas produktu līniju izlases pārbaudes. Turklāt TÜV Rheinland darbinieks nepārtraukti uzrauga Qcells kvalitāti un uzraudzības pasākumus visās Qcells ražotnēs.

  3. SASTĀVDAĻU UN MATERIĀLU
  TESTĒŠANA

  Izmantojot īpašas analīzes metodes, regulāri tiek pārbaudītas īpaši kritiskas sastāvdaļas un materiāli, lai laikus konstatētu kvalitātes svārstības izgatavojot preces, tādējādi novēršot ražošanas kļudas. Tādā veidā izvairīties no kļūdām, kas nebūtu redzamas pat smagos klimata kameras testos.

  TESTA SCENĀRIJI

  Mērķis ir nodrošināt visaugstāko pārliecību par saules paneļu uzticamību un nodrošināt ilgu darbības ciklu. Tāpēc Q-Cells ir vienīgais ražotājs, kas paļaujas uz TÜV Rheinland 3-daļīgo testa programmu “Quality Controlled PV”.

  TC 600: 600 REIZES NO DIENVIDPOLA LĪDZ SAHĀRAI UN ATPAKAĻ

  Tikai Qcells saules paneļi iziet 600 pārbaudes ciklus ar temperatūras izmaiņām no -40 °C līdz +85 °C 15 nedēļu laikā. Tas ir 3 reizes vairāk nekā IEC tests TC 200. Q-Cells nodrošina, ka lodētie savienojumi paneļos kalpos 25 gadus pat klimatiski vissmagākajās vietās pasaulē.

  FOTO SĒRIJA NO PĀRBAUDES LABORATORIJAS

  DH 2000: 2000 STUNDU KLIMATA KAMERA

  Q-Cells ļauj saules paneļiem svīst divreiz ilgāk, nekā to prasa IEC sertifikāts: tie pavada 2000 stundas 85 °C un 85% relatīvā mitruma apstākļos klimatiskajā kamerā lai atbilstu augstajiem kvalitātes standartiem.
  Šie ekstremālie apstākļi ļauj pakļaut paneļus mākslīgam novecošanas procesam. Tādā veidā var identificēt iespējamās problēmas agrīnā stadijā un tieši ieviest risinājumus pirms QCPV priekšlaicīgs nodilums tiktu atklāts ļoti vēlu - iespējams tikai darbības laikā.
  Pakļaujot saules paneļus šiem ekstremālajiem apstākļiem tiek nodrošināts, ka tie var izturēt jebkurus klimatIskos apstāklus un tādējādi priekšlaicīgi atpazīstot materiālu piemērotību. Bez QCPV tas tiktu atklāts ļoti vēlu - iespējams tikai darbības laikā.

  STRESA UN DEGRADĀCIJAS TESTI

  Saules moduļi tiek pārbaudīti sekojošos testos: saules moduļiem ir jāpierāda, ka tie atbilst Q-Cells stingrajām prasībām. Cita starpā tiem laboratorijā jāpierāda sava mehāniskā noturība ekstremālos vēja un sniega slodzes apstākļos. Turklāt izmantoto plastmasu ilgtermiņa stabilitāte tiek pārbaudīta klimata kamerās siltos, mitros apstākļos (85 °C/85 % mitrums). Temperatūras izmaiņas (-40 °C līdz 85 °C), tiek simulētas citās klimata kamerās kur pārbauda moduļa lodēto savienojumu uzticamību. Turklāt šo pārbaužu laikā tiek veikti svarīgi uzticamības testi, kas vēl nav atspoguļoti esošajos IEC sertifikātos (PID, LeTID).
  Lai padarītu testa apstākļus vēl reālistiskākus, dažādi klimata kameru testi tiek veikti viens pēc otra noteiktā secībā, pamatojoties uz jaunākajiem zinātniskajiem atklājumiem. Tas nodrošina, ka moduļi var izturēt visus reālos laikapstākļus ilgākā laika periodā.

  TÜV RHEINLAND DARBINIEKI TESTĒ MODUĻUS NO VISĀM Q-CELLS RAŽOTNĒM

  TÜV Rheinland darbinieki atrodas ražotnēs un testē Qcells saules moduļus no visām ražotnēm, ņemot tos pēc nejaušības principa. Turklāt viņi apliecina Qcells moduļu testēšanas centru sertifikācijas testus Vācijā, Korejā, Malaizijā un Ķīnā.
  Kā TÜV pārstāvji viņi atlasa paraugus un uzrauga testus.

  PLĀNOTĀ PARAUGU ŅEMŠANA

  Lai varētu garantēt Q-Cells saules moduļu ražošanas regulāru kontroli, attiecīgajā ražotnē norīkotais TÜV Rheinland darbinieks regulāri ņem izlases paraugus, kas tiek pārbaudīti pēc visstingrākajiem kritērijiem. Tādā veidā tiek nodrošināts, ka visi Q-Cells produktu veidi tiek konsekventi pārbaudīti visā pasaulē.

  MATERIĀLU IZLASES VEIDA PARAUGU ŅEMŠANA

  Jo īpaši plastmasas detaļas ir pakļautas nodiluma un novecošanas pazīmēm. Tāpēc Q-Cells pēc nejaušības principa pārbauda materiālus no piegādātājiem, kas pēc saņemšanas ir klasificēti kā kritiski attiecībā uz izturību, veiktspēju un drošību, pirms tie tiek izmantoti ražošanā.

  PIEGĀDĀTĀJU AUDITS

  Q-Cells regulāri pārskata materiālu un komponentu piegādātājus attiecībā uz visiem kritiskajiem komponentiem, izmantojot stingru audita programmu, īpašu uzmanību pievēršot uzticamībai un materiālu īpašībām, kā arī piegādātāju maiņas kontrolei.
  Augsta uzticamība

  Qcells jau brīvprātīgi veic saules moduļu paplašināto stresa testu, pamatojoties uz IEC TS 63209, lai apstiprinātu uzticamību un ilgu kalpošanas laiku.

  Optimizēta funkcionālā uzticamība

  Quality Controlled PV testu katalogs nosaka papildu kritērijus, kas pārsniedz standarta tipa apstiprinājumu un drošības kvalifikāciju, lai nodrošinātu Q-Cells saules moduļu drošību.

  Zema degradācija

  Novatoriskās Qcells tehnoloģijas kas samazina degradācijas efektus, tiek pastāvīgi pārbaudītas stingrā kvalitātes kontrolē un tādējādi garantē pastāvīgi augstu moduļu ražīgumu.

  Nepārtraukta ražošanas uzraudzība

  TÜV Rheinland kontrolē Qcells produktu kvalitāti un uzticamību, veicot ikmēneša uz vietas notiekošās ražošanas pārbaudes.

  Stabila saules paneļa veiktspēja

  Uzņēmumā Qcells tiek veikti ne tikai vienreizējie standarta testi ilgtermiņa stabilitātei kas noteikti fotoelementu nozarē, bet arī tiek veikti ikmēneša testi saules paneļiem kas tiek testēti visās Qcells ražotnēs.

  Paaugstināta investīciju drošība

  Sasniedzot ``Quality Controlled PV`` testa zīmogu, ikviens, kas iesaistīts saules projektos var paļauties uz uzticamāku elektroerģijas ieguvi visā sistēmas kalpošanas laikā.

  Uzlabota banku pievilcība

  TÜV sertifikāts ``Quality Controlled PV`` tiek izmantots arī saziņai ar bankām un investoriem, jo tas nodrošina, ka Q-Cells saules moduļi ir augstākās kvalitātes un tas apstiprina pareizo lēmumu ilgtspējīgai, drošai investīcijai.