SIA Plus Energy Group

Alternatīvās enerģijas produkti kā risinājums decentralizētai, pašpietiekamai elektroenerģijas ražošanai, kas reprezentē ilgtspējīgu atbildību pret planētas ekosistēmu.
Plus Energy Group - Par Mums

Par uzņēmumu

SIA Plus Energy Group ir jauns uzņēmums ar pamatdarbības virzienu, - vertikālo vēja ģeneratoru komercializācija. Uzņēmuma darbiniekiem ir uzkrāta vairāku gadu pieredze atjaunīgās enerģijas jomā. Plus Energy Group piedāvā vertikālo vēja elektrostaciju projektēšanu, iekārtu piegādi un to uzstādīšanu uzņēmumiem un mājsaimniecībām. Uzņēmums piedāvā 3 tipa vertikālos vēja ģeneratorus SV, XV, HV modeļus no labākajiem, uzticamiem un pārbaudītiem vēja ģeneratoru ražotājiem.

Atjaunīgās enerģijas tirgus kā Latvijā, tā pasaulē šobrīd piedzīvo uzplaukumu. Ja vēl pirms desmitgades saules enerģijas izmantošana tirgus dalībniekiem šķita kas jauns un neperspektīvs, tad šobrīd saules enerģijas izmantošana kļuvusi par klātesošu arī Latvijā, klientu lokam katru gadu paplašinoties. Turpretim vēja enerģijas izmantošana Latvijā līdz šim galvenokārt ir saistījusies ar liela apjoma projektiem, kuriem nepieciešamas lielas investīcijas un komplicēts darbības uzsākšanas procesu kopums, ņemot vērā lielo vēja parku ietekmi uz vidi. Plus Energy Group pamatdarbības virziens - vertikālo vēja ģeneratoru izmantošana atjaunīgās enerģijas ieguvē, ir jauna pieeja vēja enerģijas izmantošanā.

Vertikālo vēja ģeneratoru lielākā priekšrocība ir to klusā darbība, to nelielā ietekme uz vidi, kā arī kompaktie izmēri, kas veiksmīgi ļauj tos izmantot pilsētvidē. Pieaugoša interese par atjaunīgo enerģijas resursu izmantošanu ir vērojama gan no mājsaimniecību, gan no uzņēmumu puses. Nozares straujš uzplaukums būtu prognozējams uzsākoties valsts atbalsta programmām, kuru ietvaros daļu no veiktajiem ieguldījumiem iekārtās, tiktu kompensēta kā mājsaimniecībām, tā juridiskām personām. Pēc publiski pieejamās informācijas, šāds atbalsta mehānisms tiek plānots un par konkrētajiem kritērijiem tā saņemšanai informācija varētu būt pieejama tuvākajā laikā.

Mūsu misija

Uzņēmuma misija ir sasniegt nepieciešamo tehniskās kompetences līmeni, piesaistot vairākus ekspertus gan korporatīvā, gan individuālā līmenī. Šī kolektīvā pieredze nodrošinās iespēju potenciāliem klientiem sasniegt galveno mērķi, samazināt oglekļa emisijas un ražot elektroenerģiju no atjaunojama vēja enerģijas avota. Uzskatām, ka katra cilvēka pienākums ir sniegt savu atbalstu, ieguldījumu mūsu planētas ekosistēmas saglabāšanā, izmantojot pieejamās zaļās tehnoloģijas, tajā skaitā izmantojot vēja enerģijas potenciālu.

Mūsu vīzija

Uzņēmuma vīzija ir piedāvāt vienkāršus, izturīgus un rentablus vertikālos vēja ģeneratorus, vienlaikus uzstādīšanā pielāgojot tos klientu specifiskajām prasībām. Piedāvāt potenciāliem klientiem ne tikai atjaunīgās enerģijas risinājumus, bet arī personalizēt tos kā estētiski pievilcīgus, vizuāli integrētus dizaina objektus, kas paredzēti uzstādīšanai kā mājsaimniecībās , tā arī sabiedriskās ēkās un ražotnēs. Veicināt vertikālo vēja ģeneratoru popularizēšanu un veiksmīgu to izmantošanu pilsētvidē, kur nevar izmantot horizontālos vēja ģeneratorus.

Mūsu mērķis

Uzņēmuma mērķis ir izveidot augstas pievienotās vērtības spirālveida SV-PEG tipa vertikālo vēja ģeneratoru ražotni . Eksperimentālā izstrādē izgatavot jaunu nākamās paaudzes spirālveida 1000 W -1500 W vertikālo vēja ģeneratoru ar uzlabotu enerģijas ražošanu, vienlaikus izveidojot savu unikālo dizainu, pielietojot modernus kompozītmateriālus. Veikt jaunā Plus Energy Group spirālveida vertikālā ģeneratora patentēšanu, sertificēšanu un eksporta veicināšanas pasākumus ārējos tirgos.

Veiksmes stāsts

Lepojamies ar pirmo Ziemeļvalstīs realizēto projektu, - vertikālo vēja ģeneratoru elektrostacijas uzstādīšanu DUS Neste. Vertikālie vēja ģeneratori ir personalizēti, tie ir pasūtītāja uzņēmuma logotipa krāsās, ar uz tiem izvietotu uzņēmuma logo.
SIA Neste Latvija , Rīga, Krasta iela-68, SV-PEG spirālveida vertikālo vēja ģeneratoru uzstādīšana.
Kopējā nomināla vēja ģeneratoru jauda 4 kW.
Neste uzpildes stacijas vēja elektrostacijas uzstādīšana 2-min

Sazināties ar Mums

Aizpildot pieteikuma formu, mēs ar Jums sazināsimies, lai vienotos par tālāko sadarbību.